Biuro Turystyczne Sudecka Kraina

Pasja i przewodnictwo niekonwencjonalne…

Od ponad 10 lat oprowadzamy grupy w kostiumach z różnych epok z użyciem rekwizytów lub instrumentów dopełniających opowieści i historię.

Poznaj z nami Ogród Ducha Gór!

 

Zapraszamy

Olga i Jarosław Szczyżowscy

Oferta

Naszą ofertę kierujemy do grup o szerokim przedziale wiekowym, grup zorganizowanych, uczestników konferencji i wyjazdów firmowych jak i grup kameralnych – kilkuosobowych. 

Teatr Ucieczkowy

Od kilku lat prowadzimy teatr przewodnicki tworząc zdarzenia i sytuacje o charakterze widowiskowym z wykorzystaniem sposobów teatralnych. Współdziałamy i kreujemy wydarzenia mające zarówno charakter artystyczny, jak i socjotechniczny. Nasze działania prowadzone są poza instytucjami teatralnymi.
Głównymi ideami przyświecającymi naszej pracy parateatralnej są konteksty kulturowo – historyczne obejmujące obszar Dolnego Śląska, metafizyczność i surrealizm jako forma przekazu, oraz zniesienie podziału na wykonawców i obserwatorów.
Wśród nas są przewodnicy sudeccy, pracownicy placówek kulturalnych i oświaty, dlatego dla teatru ważne jest wykorzystanie przestrzeni, która nas otacza, a są nią Sudety. Prowokujemy, odtwarzamy, wskrzeszamy pamięć o tych którzy byli na tej „scenie” przed nami, budzimy do życia historie o miejscach zapomnianych, zaglądamy do legend. Naszym mottem jest towarzyszące od lat zdanie: „Sudety są naszą sceną, a my aktorami”.